Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania sanitarne lub "badania do książeczki" to badania pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badania te dotyczą osób pracujących przy żywności lub wykonujących inne prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (zawody medyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne itp.). Badania te dotyczą również uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania ww. prac.

Badanie przeprowadza się:

  • przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem nauki,
  • po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym,
  • w terminie wyznaczonym przy poprzednim badaniu lekarskim.

Przed badaniem

  1. Na badanie należy zgłośić się ze skierowaniem. Na badanie kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.
  2. Na wybrane stanowiska pracy należy posiadać badania dodatkowe (np. 3xbadanie kału w kier. SS).

Dodatkowe informacje

Koszty badań ponosi pracodawca lub zlecający wykonanie prac.

Uwaga! Badania kału w kierunku SS (badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella) mogą być wykonane tylko przez laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (w Opolu wykonuje Sanepid WSSE Opole, ul. A. Mickiewicza 1).