Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarne lub „badania do książeczki” to badania pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania te dotyczą:

 • osób pracujących przy żywności lub wykonujących inne prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (zawody medyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, prace w bliskim, stałym kontakcie z małymi dziećmi, itp.).
 • uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania ww. prac.

Badanie przeprowadza się:

 • przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem nauki,
 • w terminie wyznaczonym przy poprzednim badaniu lekarskim.

Wymagane dokumenty:

 • Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem, które wydaje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.
 • W przypadku osób poszukujących pracy badanie wykonuje się na wniosek osoby badanej, która sama wskazuje, jakiego rodzaju prac ma dotyczyć badanie
  Badania dodatkowe:
 • Na wybrane stanowiska pracy należy posiadać badania dodatkowe: np. 3x badanie kału w kier. SS (badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella), rtg klatki piersiowej i in.
 • o rodzaju badań dodatkowych decyduje lekarz

Orzeczenie o zdolności pracy:

 • orzeczenie wydaje się w 2 egzemplarzach
  (zastępuje wcześniej wydawaną tzw. „książeczkę sanepidowską”)

Dodatkowe informacje

Uwaga! Badania kału w kierunku SS (badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella) mogą być wykonane tylko przez laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (w Opolu wykonuje WSSE Opole, ul. A. Mickiewicza 1).