Badania uczniów i studentów

Badania profilaktyczne i do celów sanitarno-epidemiologicznych dla:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych
 • kandydatów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • studentów
 • uczestników studiów doktoranckich

Informacje dla pacjenta:

Wymagane dokumenty:

 • Skierowanie ze szkoły bądź uczelni na badanie profilaktyczne
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Posiadana dokumentacja medyczna (np. karty informacyjne ze szpitala i in.)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pacjenta*

Dodatkowe wymagania:

 • Osoby przed ukończeniem 18 r.ż. na badanie powinny zgłosić się z przedstawicielem ustawowym (rodzicem/opiekunem prawnym) lub opiekunem faktycznym
 • Po ukończeniu 16r.ż. możliwość przeprowadzenia badania z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie badania
 • Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • Na badanie należy zgłosić się na czczo (wysokość pow. 3m i kwalifikacja do uzyskania prawa jazdy)
* dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, o kierujących pojazdami, wypełnioną przez Osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy Osoba badana jest niepełnoletnia wypełniona przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe