Badania kierowców

Badania kandydatów na kierowców i posiadających już prawo jazdy jak również badania dla kierowców transportu drogowego (kierowcy zawodowi)

Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 • kandydatów na kierowców kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
 • kierowców, którym upływa ważność prawa jazdy kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Wymagane dokumenty:

 • Bez skierowania
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Prawo jazdy w przypadku kierowców
 • Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 • Karta Konsultacyjna Neurologiczna – w przypadku problemów neurologicznych w tym padaczki
 • Karta Konsultacyjna Diabetologiczna – w przypadku cukrzycy
 • Dokumentacja medyczna (orzeczenie o niepełnosprawności, karty informacyjne itp.)

Dodatkowe wymagania:

 • Wynik badania cukru bądź zgłosić się na badanie na czczo
 • Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • Osoby do ukończenia 18r.ż. na badanie winne zgłosić się w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego; po ukończeniu 16r.ź. z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie badania

Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 • kandydatów na kierowców oraz kierowców, którym upływa ważność prawa jazdy dla:
  kat.: C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D+E
 • kierowców taksówek i pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy

Wymagane dokumenty:

 • Bez skierowania
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Prawo jazdy w przypadku kierowców
 • Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 • Orzeczenie badania psychologicznego („psychotesty”)
 • Karta Konsultacyjna Diabetologiczna – w przypadku cukrzycy

Badania kierowców transportu drogowego (kierowcy zawodowi). Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe wymagania:

 • Wynik badania cukru bądź zgłosić się na badanie na czczo
 • Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

Na miejscu wykonujemy komputerowe badanie okulistyczne
(tester widzenia Visiolite)
z oceną:

 • widzenia zmierzchowego
 • wrażliwość na olśnienie
 • widzenia przestrzennego
 • pola widzenia